Her 10 çocuktan biri çalışıyor

Hak uzmanları, Uruguay’ı insan tüketimi için su kullanımına öncelik vermeye çağırıyor — Küresel Sorunlar

“Bileşimindeki artan tuzluluk seviyeleri nedeniyle su kalitesinde sürekli düşüş endişe vericidir. Bu durum, çocuklar ve ergenler, hamile kadınlar ve kronik hastalıklardan muzdarip insanlar gibi hassas grupları önemli ölçüde etkiliyor” dedi.

Su özelleştirme korkuları

Sağlık yetkilileri savunmasız grupları şişelenmiş su satın almaya teşvik etse de, “bu, fiilen Suyun insan tüketimi için özelleştirilmesi” uyarısında bulundular.

“Hükümetin su vergilerini düşürme çabalarını takdir ediyoruz. Ancak tüm insanların yaşam için gerekli olan suya ulaşabilmesi için önlemlerin derinleştirilmesi gerekiyor” dedi.

Hükümet evsel su tüketiminin azaltılmasını tavsiye etse de, bu kısıtlamaların üretim için su kullanan endüstriler gibi büyük ölçekli tüketiciler için geçerli olmadığını söylediler.

İnsan haklarına sahip çıkın

Uzmanlar, özellikle bazı endüstriler tarafından suyun aşırı kullanımının genel sorunun altında yatan bir sorun olduğunu eklediler.

“Uluslararası insan hakları standartlarının da belirttiği gibi Uruguay, insan tüketimini ön plana çıkarmalı” dediler.

Uzmanlar, tavizlerin su yoğun endüstrilere genişletilmesinin ülkede su kirliliğine ve kıtlıklara yol açtığı konusunda yıllardır uyarıda bulunuyor.

“İnsan tüketimi için su, toplam içme suyu arzının ancak yüzde beşini temsil ediyor. Sonuç olarak, kullanımına öncelik verilmemesi kabul edilemez” dediler.

Suya ilişkin insan hakkının, arzın erişilebilir olması, kirleticilerden arınmış olması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiği anlamına geldiğini hatırlattılar,

“Devlet işletmeleri de dahil olmak üzere işletmelerin her zaman insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu vardır ve Devletlerin, acil durumlarda bile güvenli içme suyuna evrensel erişimi garanti ederek bu hakkın korunmasını sağlama yükümlülüğü vardır” diye eklediler.

BM hakları uzmanları hakkında

Bildiriyi yayınlayan beş uzman Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi tarafından atanmıştı.

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Pedro Arrojo-Agudo, güvenli içme suyu ve hıfzıssıhha ve İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu üyelerini içeriyor.

Konsey tarafından atanan uzmanlar bireysel olarak görev yaparlar. BM personeli değiller ve çalışmaları için para almıyorlar.