Her 10 çocuktan biri çalışıyor

HIV, Tayland’da uyuşturucu kullanan kişiler arasında ‘kritik bir sağlık sorunu’ — Küresel Sorunlar

Tayland makamları, insanların uyuşturucu suçlarından hüküm giyme şeklindeki değişikliğin ardından yalnızca hizmetlerin kullanılabilirliğini iyileştirmek için değil, aynı zamanda uyuşturucu kullanan kişilerin damgalanmasını azaltmak ve kendilerini rahat hissettikleri hizmetlere erişimlerini sağlamak için BM kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor.

BM Haberleri UNAIDS Ülke Direktörü Patchara Benjarattanaporn ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Bölgesel Uyuşturucular ve Sağlık Programı Sorumlusu Karen Peters ile uyuşturucu kullanan kişilerin bakıma erişme fırsatları hakkında konuştu.

BM Haberleri/Daniel Dickinson

UNAIDS Tayland Ülke Direktörü, Patchara Benjarattanaporn.

Patchara Benjarattanaporn: Tayland’daki yeni HIV enfeksiyonları, 2010’a kıyasla düşüşte. Ancak, düşüş, AIDS’in 2030’a kadar sona erdirilmesi için yeterli değil; bu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi üç, SDG 3 kapsamında tüm ülkeler tarafından verilen bir taahhüttür. Bu nedenle, HIV hala kritik bir sağlık sorunudur.

Tayland’da damar içi uyuşturucu kullanan yaklaşık 57.000 kişi var. 2020’deki en son anketimize göre, bu insanların yüzde 7,8’i HIV ile enfekte. Damar içi madde kullanıcıları arasında çok yaygın olan başka bir enfeksiyon, karaciğeri etkileyen hepatit C’dir. Yüzde 42 kadarı enfekte oldu ki bu UNAIDS için son derece endişe verici.

Karen Peters, UNODC.

BM Haberleri/Daniel Dickinson

Karen Peters, UNODC.

Karen Peters: UNODC’de odaklandığımız konulardan biri, zarar azaltma müdahalelerini destekleyerek uyuşturucu kullanımına bağlı sağlık ve sosyal sonuçları azaltmaktır. Damar içi madde kullanan kişiler, iğnelerin paylaşılması ve örneğin prezervatif kullanmadan cinsel ilişkiye girmek gibi diğer riskli davranışlar nedeniyle HIV bulaşma riski daha yüksektir.

Patchara Benjarattanaporn: Araştırmalar, damar içi madde kullanan kişilerin, damar içi madde kullanmayan kişilere göre HIV kapma olasılığının 35 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu riskli davranışlar nedeniyle prevalans yüksektir, ancak tedavilere erişimin önünde başka önemli yapısal engeller de vardır. Şimdiye kadar var olan son derece cezalandırıcı yasal çerçeve, damgalama ve ayrımcılık, insanların bakım ve hizmetlere erişimini engelleyen önemli faktörler olmuştur.

Karen Peters: UNODC, yeni yasanın himayesi altında zarar azaltma önlemlerini uygulama planlarını tartışmak üzere çok çeşitli paydaşları, hükümeti, sivil toplum kuruluşlarını ve BM kuruluşlarını bir araya getirerek ulusal zarar azaltma müdahalesini desteklemektedir. Örneğin, genel merkezi Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Ozone Foundation, öncelikle uyuşturucuların neden olduğu zararı azaltmayı amaçlayan akran liderliğindeki topluluk temelli bir kuruluştur. Uyuşturucu kullanma deneyimi olan, yargılayıcı olmayan ve ayrımcı olmayan bir ortamda tavsiye ve hizmet sunan kişiler tarafından kurulur ve yönetilir. Ozone’a gelen müşteriler, benzer düşüncelere sahip kişiler tarafından danışmanlık almaktan memnun olurlar.

Tayland, Bangkok'taki Ozone Foundation'da bir sağlık çalışanı hepatit C testi hazırlıyor.

© UNAIDS Tayland/Cedriann Mart

Tayland, Bangkok’taki Ozone Foundation’da bir sağlık çalışanı hepatit C testi hazırlıyor.

Patchara Benjarattanaporn: Ozon gibi yerler, uyuşturucu kullanan kişilerin karşılaştıkları damgalanmayı azaltmaya yardımcı olur ve onları tedavi aramaya teşvik eder. Tayland’ın sağlık sistemindeki önemli dönüşüm de önemli bir rol oynamıştır. Evrensel sağlık sigortası (UHC) 2002 yılında Tayland’da tanıtıldı ve HIV testi, temas öncesi profilaksi veya PrEP, tedavi sevkleri ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) ve hepatit C için tarama ve tedavi gibi temel hizmetler dahil olmak üzere kapsamlı bakımın yolunu açtı.

Hala yapılacak çok iş var; Damar içi madde kullanan kişilerin oldukça düşük bir yüzdesi antiretroviral tedaviye veya HIV tedavisinde kullanılan ART’ye kayıtlıdır. Genel popülasyonda, HIV taşıyan kişilerin yaklaşık yüzde 90’ı ART almaktadır, ancak damar içi madde kullanan kişilerde bu oran yüzde 50’nin altındadır.

Karen Peters: Aralık 2021’de yürürlüğe giren yeni bir narkotik yasası da anlatıyı uyuşturucu kullanan insanlar etrafında olumlu bir şekilde değiştirdi. Tarihsel olarak, Tayland’ın uyuşturucu suçlularını suç sayan çok cezalandırıcı yasaları olmuştur. Yeni yasa, uyuşturucu suçlarında farklılaştırılmış cezalar ve bazı suçlar için hapis cezasına alternatifler sağlıyor. İlk kez uyuşturucu kullanan insanların sağlığı ve refahı düşünülmüş gibi görünüyor.

Patchara Benjarattanaporn: Tayland’daki birçok BM kuruluşunda, özellikle UNAIDS, UNODC, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya Sağlık Örgütü’nde (WHO) HIV önleme konusunda çalışıyoruz. Müşterilerin kendilerini damgalanmış hissetmedikleri bir durumda onlara ihtiyaç duyan insanlara yakın bir yerde verilmesi gereken toplum liderliğindeki hizmetleri teşvik ederek bu kilit gruplara, bu gizli nüfuslara odaklanıyoruz. UHC kapsamındaki bir tedavi paketinin parçası olarak hepatit C ve HIV testini bir araya getirmek, daha fazla insanı test yaptırmaya teşvik eder. Bu entegre yaklaşım, zarar azaltma hizmetlerini de içerebilir.

Ozon Vakfı, HIV'in yayılmasını önlemek için bir dizi zarar azaltma önlemi sunmaktadır.

© UNAIDS Tayland/Cedriann Mart

Ozon Vakfı, HIV’in yayılmasını önlemek için bir dizi zarar azaltma önlemi sunmaktadır.

Karen Peters: Toplum temelli tedaviyi uygulamaya yönelik stratejileri ve çerçeveleri tartışıyoruz. Halk Sağlığı Bakanlığı, Narkotik Kontrol Kurulu Ofisi, farklı sivil toplum kuruluşları ve uluslararası bağışçılar ve teknik uzmanların hepsi masanın etrafında oturuyor ve Taylandlılar için daha iyi sonuçlar elde etmek için bunun daha sürdürülebilir bir şekilde ilerleyebileceği yollar öneriyor ve öneriyor.

Patchara Benjarattanaporn: Ayrıca, yüksek etkili bir müdahale oluşturmak için en son teknoloji araştırmaları ve kanıta dayalı çözümleri kullanarak, yetersiz hizmet alan bu grupları desteklemeye yönelik ulusal bir stratejide Tayland makamlarını desteklemeye odaklanıyoruz. Sorunu ele almak için çok sektörlü bir yaklaşım ve topluluk katılımı kritik öneme sahiptir.

Hükümet zorluklarla yüzleşme taahhüdünü gösterdiğinde, hem hizmetlere eşit erişim hem de hizmetlerin entegrasyonu açısından iyi şeyler olur ve dahası, sivil toplum ve BM gibi ortaklar masada söz sahibi olduğunda. Tayland bu açıdan bölge için bir model olarak kabul edilebilir.

SDG 3

Birleşmiş Milletler

SDG 3