Küresel Ortaklık Çağrısı — Küresel Sorunlar

Küresel Ortaklık Çağrısı — Küresel Sorunlar

Afrika’daki insanların yarısından fazlasının hala elektriğe erişimi yok – bu, kalıcı yoksulluğun önemli bir nedeni. Kredi: Energy 4 Impact Senegal
  • Fikir Philippe Benoit, David Sandalow (Washington DC)
  • Inter Basın Servisi

Yenilenebilir enerji, çözümün önemli bir parçasıdır ve Afrika bu açıdan muazzam bir potansiyele sahiptir. Dünyanın en yüksek güneş ışınımı seviyeleri, uygun rüzgar koşullarına sahip geniş arazileri ve muazzam hidroelektrik potansiyeline sahip güçlü nehirleri ile Afrika, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla doludur. Bununla birlikte, kıtanın bu potansiyelden yararlanma konusundaki ilerlemesi, büyük bir enerji erişim sorunu ve iş dünyasını ve kapsayıcı ekonomik büyümenin diğer itici güçlerini engelleyen bir enerji üretimi açığı bırakarak geride kalıyor.

Dünya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (COP28) 28. Taraflar Konferansı’na hazırlanırken, Afrika’nın enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde ele alma ihtiyacı çok açık. Bunu yapmak, Afrika’nın enerji sistemini önemli ölçüde büyütmek için yaklaşımı yeniden düşünmeyi ve politikaları yeniden şekillendirmeyi gerektirecektir.

Bu, büyük ölçekli altyapıya büyük yatırımlar da dahil olmak üzere büyük ve cesur eylemler gerektirecektir. Ayrıca bilgi ve diğer yumuşak varlıklara yatırım gerektirecektir. Ve önemli ölçüde, yerel halkın süreçte aktif katılımcılar olarak kalmasını sağlamak için özellikle önemli olan küçük ve mikro ölçekli taban inisiyatiflerini de gerektirecektir.

Afrika’daki enerji kıtlığı acil bir sorundur. Afrika’daki insanların yarısından fazlasının hala elektriğe erişimi yok – bu, kalıcı yoksulluğun önemli bir nedeni. Bu boşluk, hane halkını kömür, odun ve kerosen gibi verimsiz ve kirletici enerji kaynaklarına güvenmeye itiyor. “SDG7’yi İzleme: 2022 için enerji ilerleme raporu”nda vurgulanan bu yaygın enerji açığı, kıta genelinde sağlık, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma için derin etkilere sahiptir.

Nüfusun daha da büyük bir bölümü temiz yemek pişirme teknolojilerine erişemiyor; bu, kadınları ve kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkileyen ve onları 2019’da Afrika’da yaklaşık 700.000 kişinin ölümüne neden olan zararlı ev hava kirliliğine maruz bırakan bir kriz. Erişimi olmayan insan sayısının azalmak yerine 2020’de 923 milyondan 2030’da 1,1 milyara çıkması bekleniyor.

Ancak Afrika’nın enerji sorunu, SDG#7 tarafından hedeflenen elektriğe ve temiz pişirmeye erişim eksikliğinin ötesine geçiyor. Kıtada pek çok yerde, Afrika’nın büyüme hızının bel kemiği olan işletmelere güç sağlamak için yeterli ve güvenilir elektrik yok. Sonuç, verimsizlikleri telafi etmek için edinilen yetersiz tedarik veya pahalı jeneratörlerin bir kombinasyonudur. Temel olarak, Afrika’nın yerel girişimcileri teşvik etme veya uluslararası geliştiricileri ve sermayeyi çekme yeteneği, zayıf bir elektrik şebekesi tarafından çok sık baltalanıyor.

Odak noktasında yenilenebilir enerjiye geçiş, Afrika’nın enerji sisteminin anlatısını ve gerçeklerini değiştirmek için bir fırsat sunuyor. İklim için tartışılan büyük miktarlarda finansman (COP 28’e giden yol ve COP 28’de dahil olmak üzere) – yoksulluğun azaltılması için geleneksel olarak seferber edilen finansman seviyelerini aşma eğiliminde olan miktarlar – kıta için önemli bir fırsat sunuyor.

Afrika’nın bol miktardaki yenilenebilir enerjisinden yararlanmak için finansmanı harekete geçirmek, yalnızca mevcut ve giderek artan gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda olası sera gazı emisyonlarını önlemeye yönelik küresel çabalara da katkıda bulunacaktır.

Ayrıca, Afrika’nın yenilenebilir kaynakları hem yerel ihtiyaçları karşılayacak hem de yeşil elektriğin Avrupa’ya ihracını ve hatta nihayetinde muazzam hidroelektrik kaynaklarından üretilen hidrojeni de içerecek şekilde yurtdışında yeşil kalkınmaya güç sağlamaya yardımcı olacak kadar büyüktür.

Afrika’nın yenilenebilir potansiyelinin kilidini açmak, destekleyici politikalar, sağlam düzenlemeler, teknolojik yenilikler ve önemli yatırımlar gerektirecektir. Güçlü, sağlam ve öngörülebilir düzenleyici çerçeveler ve kurumlar anahtardır.

Daha iyi bilgi de önemlidir. Örneğin, Afrika Enerji Komisyonu, bölgedeki gerçekliğin özelliklerini yansıtarak, biyoenerji sektörünün potansiyeli hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan Afrika Biyoenerji Veri Yönetimi Stratejik Çerçevesini oluşturmuştur.

Afrika’nın sınırlı mali kaynak tabanı göz önüne alındığında, herhangi bir çözüm Afrika sınırlarının ötesine ulaşmayı gerektirir. Zengin uluslar kıtaya sermaye, uzmanlık ve uyarlanmış teknolojiler getirebilir. Güney-Güney işbirliği, akran öğrenimini, yerel iklim koşullarına ve gelişmekte olan ülke ekonomik bağlamına uyarlanmış teknolojik çözümlerin yayılmasını teşvik edebilir ve gelişmekte olan ekonomilerin Afrika’nın yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek için artan mali kapasitelerinin konuşlandırılmasını destekleyebilir.

Çok taraflı kalkınma bankaları, kalkınma finansmanı kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve özel sermaye de daha fazlasını yapmalı.

COP28’in BAE’de düzenlenmesi, geleneksel Kuzey/Güney ayrımının ötesine geçerek daha geniş bir aktörler ve ülkelerden Afrika için fon sağlama fırsatı sunuyor. Aslında iklim finansmanı, COP28 ev sahibi tarafından bu COP’un temel hedeflerinden biri olarak tanımlanmıştır. COP28 Başkanı Sultan Al-Jaber’in geçen ay Paris’te düzenlenen iklim finansmanı zirvesinde söylediği gibi, “İklim değişikliğine neden olmak için en azını yapmış olan ülkeler için, iklim finansmanı hala erişilemez, mevcut ve karşılanamaz…” BAE liderliğindeki COP 28, Afrika’ya bu potansiyeli sunabilir mi?

Bir BAE girişimi olan Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü, bu zorlukların ele alınmasında yerel eylemlerin teşvik edilmesine şimdiden yardımcı oldu. (Yazarlardan biri Ödül için Seçici Kurul üyesidir.) Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü, sınırlı erişim de dahil olmak üzere kalkınma engellerini aşmak için çalışan yenilikçi ve etkili kuruluşları tanıyarak ve ödüllendirerek yıllar boyunca dünya çapında sürdürülebilir değişimi desteklemiştir. güvenilir güç, temiz su, kaliteli sağlık ve sağlıklı gıda.

Örneğin, 2015 yılında Enerji kategorisinde kazanan M-KOPA, müşterilerinin akıllı telefonlar, buzdolapları, güneş panelleri, hatta banka kredileri ve sağlık sigortası gibi temel ürün ve hizmetlere yönelik mikro ödemeler yapmasına yardımcı olmak için dijital teknolojiyi kullanıyor. Geçen ay, fintech hizmetlerini Kenya, Nijerya ve daha yakın zamanda Gana’daki yetersiz banka tüketicilerine genişletmek için 250 milyon ABD Doları tutarında yeni finansman sağladı.

Bir diğer kazanan, dezavantajlı kız çocuklarına kaliteli eğitime erişim sağlayarak onları güçlendiren Starehe Kız Merkezi oldu. Okul, güneş panelleri kurulumu ve daha verimli aydınlatma yoluyla elektrik faturalarını düşürme çabaları nedeniyle 2017 yılında Küresel Liseler kategorisinde Ödül kazandı. Bu mali tasarruflar, dezavantajlı geçmişlere sahip daha fazla kızı kabul etmesine izin verdi.

Yerel eylem oluşturmak, büyük yatırım programlarının hanehalkları için adil bir geçişe dönüşmesini sağlamak için kritik bir girdidir. Bu amaçla, büyük ölçekli altyapıya insan merkezli programlar eşlik etmelidir.

Afrika’nın yenilenebilir enerji potansiyeli, hem bölgede muazzam ekonomik büyümenin sağlanmasına hem de dünyanın iklim değişikliği sorununu ele almasına yardımcı olabilir. Potansiyel orada ve harekete geçmeyi gerektirecek… irili ufaklı şekillerde.

(Makale ilk olarak 3 Temmuz 2023’te Nation’da (Kenya baskısı) yayınlandı)

Philippe Benoit Küresel Altyapı Analitiği ve Sürdürülebilirlik 2050’nin araştırma direktörüdür. Daha önce Dünya Bankası ve Uluslararası Enerji Ajansı’nda yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur ve Afrika üzerinde 20 yılı aşkın deneyime sahiptir.

David Sandalov Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi’nde Açılış Üyesi ve Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü Seçici Kurul üyesidir.

© Inter Press Service (2023) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service